3 DevOps -ennustusta vuodelle 2017 | CA Technologiesin blogi

Nähdäksemme tulevan vuoden kuumimmat DevOps -trendit eivät ole pelkästään kehitystä (Dev) tai operatiivista (Ops) toimintaa.

Viime vuosina on keskitytty enimmäkseen kehitystyön ja operatiivisen toiminnan välisien siilojen poistamiseen, ja hyvästä syystä! DevOps mahdollistaa yrityksille aggressiivisen ja joustavan digitaalisen strategian toteuttamisen samalla vähentäen kustannuksia ja riskejä.

Uuden vuoden 2017 kynnyksellä kuumimmat DevOpsin trendit on kuitenkin vaikeaa jakaa puhtaasti  kehitykseen tai operatiivsieen tekemiseen, sillä trendit viittaavat olevan testauksessa, turvallisuudessa ja toiminnan mitattavuudessa.

ENNUSTUS #1 Jatkuva testaus tulee olemaan vuoden kuumimpia trendejä

Uuden koodin nopea tuottaminen julkaisukelpoiseksi on jalo tavoite, mutta siitä tulee helposti myös menolippu tuonelaan. Menestyksekäs DevOps -strategia vaatii kykyä toimia nopeasti, mutta laatu on vähintäänkin yhtä tärkeä määre. Tämä vaatimus tarkoittaa, että nopeasti tuotettu koodi on oltava ERITTÄIN hyvälaatuista. Ainoa tapa tällaisen nopean ja huippulaatuisen koodin tuottamiseen on jatkuva testaaminen.

Testaamisen merkitys on helppoa ymmärtää, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Nykyisessä DevOps -maailmassa,  jossa kilpailukyky muodostuu nopeudesta reagoida, jolloin houkutus kunnollisen testaustyön sivuuttamiseen lisääntyy. Ennustamme, että markkinoilla silmät alkavat avautua ja jatkuvan nopean testaamisen avulla voidaan tukea puolestaan nopeaa kehitystä ja luoda tätä kautta kilpailuetua. Jatkuvaan testaamiseen kuuluu oleellisesti tämän mahdollistaminen koko kehityskaaren aikana, ei vain jossain yhdessä tietyssä ”testauspisteessä”.

Sitä mukaa kun huonolaatuisen koodin aiheuttamat liiketoimintariskit lisääntyvät, asiakasodotukset digitaalisille palveluille jatkavat kasvamistaan ja markkinat muuttuvat yhä ketterämmiksi digitaalisessa kehityksessään, jolloin testaaminen tyydyttävällä tasolla ei enää riitä. Testaamisen pitää olla huolellisempaa ja mikä tärkeintä, ulottua kaikkiin kehityskaaren vaiheisiin. Tulevaisuudessa testaaminen ei voi olla enää pelkästään QA -tiimien varassa, vaan sen tulee olla saumaton osa kokonaista kehityskaarta. Kehittäjillä on oltava kyky testata tuotoksensa osana omaa työtään. Mikä puolestaan on yksi ”shif left” -testauksen perusedellytyksiä. Testaamisen on oltava yhä nopeampaa ja automatisoidumpaa. Itse testaamisen, testidatan ja testitulosten on oltava myös operatiivisten toimintojen käytettävissä.

Testaamisesta on tullut yksi keskeisin kehitystyön laatu- ja nopeusrajoitteista. Näiden syiden takia ennustamme jatkuvan testaamisen olevan vuoden 2017 tärkeimpiä DevOps -trendejä.

ENNUSTUS #2 DevSecOps -Tietoturva pyritään yhdistämään saumattomasti kehitystyöhön ja operatiiviseen tekemiseen

Markkinoiden pyrkimys tuottaa täydellisesti tuotantomaailmaan sopivaa ja skaalautuvaa koodia mahdollisimman nopeasti heikentää digistrategiasuunnitelmiasi koska se luo kyberrikollisuudelle suuremmat toimintamahdollisuudet kuin koskaan aiemmin.

DevOps-menestymisedellytyksiä ovat nopeus, laatu, tuotantomaailmaan sopivuus ja skaalautuvuus SEKÄ tietoturvallisuus. Tietoturva vaatii jälleen uudenlaista kehityskulttuurin muutosta: on pidettävä huoli, että tietoturva otetaan huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa kehityskaarta. Kyberrikolliset toimivat entistä ovelammin ja intensiivisemmin, ja tällöin tietoturvan kustannuksella tehdyt kompromissit tuottavat peruuttamatonta tuhoa entistä helpommin.  Kehitystyötä ei voi luonnehtia hyvälaatuiseksi, mikäli lopputulos ei ole turvallisesti käytettävissä.

Kun mikropalvelut kehittyvät, kehittäjien on jatkossa helpompi varmistaa tietoturvallisuus kehityskaaren alussa ilman että käyttäjäkokemuksen vaatimuksista tarvitsee tinkiä. Kehitystyössä sekä testauksen ja julkaisun vaiheissa tietoturvaa tulisi käsitellä erityisellä huomiolla sen erityisvaatimusten vuoksi. Tietoturvan testaamisen vaatimukset poikkeavat perinteisestä koodin toimintatestauksesta ja siihen osallistuukin usein tahoja, joilla ei ole osaa normaaliin DevOps -prosessiin kuten riskeistä ja säädöstenmukaisuudesta vastaavia henkilöitä. Tietoturvatestausta ei siis nähdä perinteisesti osana DevOps -prosessia.

ENNUSTUS #3 Alkavalla vuodella keskitytään kehitystyön ja tuotannon mitattavuuteen

Ei liene yllättävää, että markkinoilla DevOps tekemisen mittaaminen laahaa muun kehityksen perässä. Yrityksillä on ollut niin kova kiire päästä mukaan DevOps –kelkkaan erilaisten prosessien, työkalujen ja kulttuurin osalta, ettei näiden asioiden mittaamiseen ole keskitytty kunnolla. Kuitenkin vanha totuus on, että ”se mitä et voi mitata, on vaikeaa kehittää.” Kun ketterän kehityksen metodit ja kulttuuri ottavat yhä suurempaa jalansijaa on luonnollista, että näitä asioita pyritään saamaan entistä paremmin mitattaviksi.

Nyt kun DevOpsissa on saavutettu piste, jossa voidaan kiistattomasti todistaa DevOpsin olevan toimiva metodi ja DevOpsia on ryhdytty kehittämään kohti Continuous Delivery -ajattelumallia, niin yritykset alkavat myös hakea kilpailukykyä hienosäätämällä prosessejaan entistä tehokkaammiksi, mikä vaatiikin perustakseen mitattavissa olevaa tietoa prosesseista.

DevOpsin mittaaminen auttaa kehittymään monella tapaa. Tekemistä yhdistävillä mittareilla voidaan tunnistaa pullonkauloja prosessissa, optimoida resurssien allokointia ja tätä kautta kyetään paremmin tunnistamaan tarpeita ja vaatimuksia DevOps -työkaluille. Yksilöivillä tilastoilla voidaan osoittaa kehitystarpeita niin henkilöstön kuin työkalujenkin osalta, sekä monistaa hyviä toimintatapoja.

DevOpsin mitattavuuden parantuessa, tulemme todennäköisesti myös todistamaan yleisesti tunnustettujen, laajasti markkinoille leviävien DevOps -mittareiden syntyä. Jo vuonna 2016 markkinat ottivat lapsenaskeleita tähän suuntaan ja voimme odottaa vauhdin kiihtyvän, kun markkinat alkavat päästä yksimielisyyteen hyväksi koetuista DevOps -mittareista ja tekemiseen syntyy standardeja.

Vuonna 2017 tulemme siis näkemään yritysten siirtymistä DevOps –tekemiseen, jonka vakiinnuttaessa asemaansa tulemme näkemään yhä kiivaampaa panostusta testiautomaatioon, parempaan tietoturvan hallintaan ja objektiivisempiin DevOpsin mittareihin.

 

Blogi on käännös Ca Technologiesin DevOps ratkaisuiden ja markkinoinnin varapresidentin Aruna Ravichandranin blogista. Lue alkuperäinen kirjoitus.

CA Technologies on yksi Ratkaisu17-tapahtuman pääkumppaneista