Digitaalinen asiakaskeskeinen oppiminen | Wakarun blogi

Kuka on oppimisen asiakas - onko se työnantaja, HR-yksikkö vai minä itse? Kaikilla on rooli ja intressi asian suhteen, mutta suurin intressi tulisi olla jokaisella itsellään. Asiakaskeskeisessä oppimisessa pitää huomioida kaikki edellä mainitut sidosryhmät ja niiden erilaiset, joskin samansuuntaiset, tavoitteet. Minä haluan kasvattaa arvoani työmarkkinoilla, urakehitystä tai ainakin säilyttää työpaikkani. Osaamisestaan kannattaa pitää huolta, sillä muuten syntyy oppimisvelkaa, aivan kuten rakennusten osalta syntyy teknistä velkaa. HR-yksikkö katsoo asiaa työnantajan edustajana koko yrityksen osaamispääoman kasvattamisen kautta. Työnantaja katsoo asiaa myös investointina – kannattaako koulutus.

Mitä sitten on oppimisen digitalisoiminen – onko se vain itseopiskeluverkkokursseja? Ei. Osaamista voi kasvattaa monella eri tavalla: luokkakursseilla, asiantuntijatapahtumilla, verkkokursseilla, etäopetuskursseilla, webinaareilla, videoilla, eKirjoilla ja muulla digitaalisella sisällöllä. Toiset oppivat parhaiten tekemällä ja harjoittelemalla: ryhmätyöt, harjoitukset, simulaatiot, roolipelit, työssäoppiminen ja vastaava aktiivinen toiminta ovat siinä erinomaisena apuna. Jokainen voi yhdistellä näitä oppimisen muotoja haluamallaan tavalla.

Digitalisaation ja kansainvälistymisen myötä edulliset englanninkieliset (itseopiskelu)verkkokurssit ovat yleistyneet nopeasti. Näitä kannattaa hyödyntää osana kokonaisuutta aivan kuten verkon yli tapahtuvaa opetusta, e-kirjoja ja muuta digitaalista sisältöä.

Mutta vielä enemmän digitalisaatio näkyy Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupassa. Verkkokaupan kautta pystytään oppijalle tarjoamaan juuri hänen tarvitsemansa kokonaisuus, johon voi kuulua sekä globaaleja digitaalisia oppimispalveluja että paikallisia, ajasta ja paikasta riippuvaisia palveluja.

Verkkokauppojen välille on nyt rakennettu API-rajapintoja ja ne osaavat keskustella keskenään. Verkkokaupat verkottuvat.  Ja jos kaikki maailman verkkokaupat verkottuvat keskenään, voit ostaa mitä tahansa mistä tahansa. Mutta mistä silloin ostat – luottamus ratkaisee. Niinpä paikallinen ja luotettava Oppia.fi –Oppimisen verkkokauppa keskustelee tänä päivänä jo usean kansainvälisen verkkokaupan kanssa ja usean asiakkaan sisäisen verkkokaupan kanssa tehden näin asiakaskeskeisen digitaalisen oppimisen mahdolliseksi juuri sinulle.

Kirjoittaja Jaakko Kuosmanen on Wakary Oy:n toimitusjohtaja