IT-pilvi on sallittujen aineiden listalla | Oraclen blogi

Evoluutio on jännä juttu. Se on vuosituhansien aikana auttanut niin ihmisiä kuin eläimiäkin sopeutumaan elinympäristön muutoksiin. IT-evoluutio etenee nopeasti ja tällä hetkellä se on viemässä meitä pilvipalveluihin. 

Pilvipalvelut on se tapa, jolla IT-palveluita halutaan modernissa liiketoiminnassa hyödyntää. Pilvipalveluja on kehitetty jo pitkään ja väittäisin, että mitä pilvipalveluna tänäpäivänä ei saa, sitä ei tarvita. Mitä toimintoja sinun organisaatiosi voisi hyödyntää pilvipalveluna? 

Enemmän irti käytettävissä olevasta datasta 

Dataa on perinteisesti käytetty päätöksenteon tukena talousjohtamisessa ja markkinoinnissa. Uusien innovaatioiden luomisessa dataa käytetään edelleen kuitenkin liian harvoin. Teollisesta internetistä ja sen tuomasta murroksesta on ollut paljon puhetta, mutta suunitelmat datan hyödyntämisestä ovat jääneet monesti pelkiksi kauniiksi visioiksi. 

Miten asiat saadaan onnistuneesti liikkeelle? Laadukkaan tiedon tuottaminen datasta on oppimisprosessi. Se vaatii useamman iteraatiokierroksen ja lukuisia testauksia ennen kuin tiedosta saadaan hiottua timantti. Tiedolla johtamisen projektit ovat tyypillisesti raskaita, koska resurssit kuluvat tekniikan kanssa taisteluun. 

Uudet pilviratkaisut nopeuttavat merkittävästi käyttöönottoa. Asiantuntijat voivat keskittyä monimutkaisten asennusten ja konfiguraatioiden sijaan tärkeimpään: datan analysointiin, testaamiseen ja tiedon toimittamiseen päättäjille. Oraclen pilviratkaisujen avulla tieto pystytään tallentamaan, visualisoimaan ja jalostamaan päätöksentekijöiden haluamassa muodossa ja aikataulussa. Oraclen teknologia tuottaa tuloksia, kun muiden järjestelmät vielä miettivät.

Sovellusten uusi osoite on pilvessä 

Pilviratkaisut eivät ole vasta huomisen juttu, pilviratkaisut ovat käytössä laajasti jo tänään. Pilvialustan edut liittyvät joustavuuteen, tehokkuuteen ja kustannussäästöihin. Pilvipalvelujen konsepti on kehittynyt vuosien myötä ja yksinkertaisia käyttötapauksia löytyy monille eri ratkaisualueille. Miten sinun organisaatiosi voisi aloittaa pilvipalvelujen eduista nauttimisen ilman mittavia muutosprojekteja? 

Vanhan tai vanhentuneen järjestelmäalustan siirtäminen pilvialustalle on helpompaa kuin yleisesti uskotaan. Oracle Bare Metal infrastruktuuripilvi tarjoaa erittäin kustannustehokkaan ajoalustan mille tahansa sovelluskuormalle. Oraclen pilvipalvelu on käytännössä kuin oma perinteinen datacenter, mutta pilvessä. Palvelun käyttäjänä pääset määrittelemään verkko-, palomuuri- ja laitteistoasetukset sovelluksen vaatimusten mukaisiksi.  https://youtu.be/dxX36vbzD1o 

VMware- tai KVM-virtuaaliympäristöjen pilveen siirtäminen on vielä helpompaa. Oraclen Ravello ratkaisu mahdollistaa virtuaalikoneiden siirtämisen sellaisenaan pilvipalveluun. Ravello luo automaattisesti virtuaalikoneiden vaatiman verkot, yhteydet ja resurssit. Palvelun hinnoittelu perustuu järjestelmän käyttöön eli maksat vain käyttämistäsi resursseista ja ajasta, jonka järjestelmä on päällä. Olemassa olevien järjestelmäkokonaisuuksien monistaminen on helppoa eikä mittavia investointeja testi-, kehitys- ja ylläpitoympäristöihin tarvita. https://youtu.be/e-C179396fk 

Pilvipalvelu on kilpailukykyinen vaihtoehto perinteiselle datacenterille. Pilvessä resurssien järjestely on joustavampaa ja alustan kustannukset perustuvat todelliseen käyttöön. Sovelluskuorman siirtämistä pilveen ei kannata pelätä. Kaikkea ei tarvitse siirtää kerralla, vaan järjestelmiä voidaan siirtää sovelluskohtaisesti pienissä erissä tarpeen ja elinkaaren vaiheen mukaan. Ajattele isosti, mutta aloita pienestä. Oraclen pilvipalveluita pääset kokeilemaan ilmaiseksi vaikka heti osoitteessa http://cloud.oracle.com 

Identiteetinhallinnan ratkaisut koetuksella 

Markkina-analyysit ennustavat, että yritykset käyttävät keskimäärin kahdeksaa pilvipalvelua vuoteen 2018 mennessä. Tunnusten määrän ja  vaatimusten kasvaessa on helppo ennustaa että ”Unohtuiko Salasana” -napille tulee entistä enemmän käyttöä. Lisäksi ulkopuolisten käyttäjien tunnuksia ei haluta käsitellä samoissa järjestelmissä kuin omien, vaan heidät halutaan pitää omassa hakemistossaan erillisenä joukkona. Perinteiset käyttäjänhallinnan menetelmät eivät ole riittäviä yritysten siirtyessä pilvipalveluihin, koska palveluja käytetään ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. 

Oraclen nopeasti ja helposti käyttöön otettava identiteetinhallinnan pilvipalvelu mahdollistaa pitkälle viedyn automaation päivittäisessä käytössä. Palvelu tarjoaa työntekijöille, kumppaneille ja asiakkaille keskitetyn pääsynhallinnan olipa käyttäjällä edessään mobiililaite tai tietokone. Käyttäjätunnusten hallinnointi helpottuu keskitetyssä pääsynhallinnan ratkaisussa joka on myös helposti integroitavissa yrityksen oman AD:n kanssa. Ylläpitäjälle pilvipalvelu tarjoaa laajan toiminnallisuuden sekä nykyaikaisen käyttöliittymän käyttäjäoikeuksien hallintaan ja raportointiin. 

Käyttäjäidentiteetin hallinta on peruskivi jolla varmistetaan että työntekijät ja asiakkaat pääsevät käyttämään yrityksen palveluja silloin kun he haluavat – turvallisesti! 

Jaripetri Kalske
CTO, Oracle Finland