Matkalla ATK:sta digitalisaatioon | Microsoftin blogi

Eräs alalla pitkään ollut ystäväni huomautti taannoin, että eihän tämä paljon puhuttu digitalisaatio ole mikään uusi juttu. Hänkin on ollut digitalisoimassa erilaisia asioita jo 80-luvun alusta lähtien, ja silloin siitä vain käytettiin nimitystä ATK. Tämän tuloksena paperit ovat hävinneet toimistoista ja sähköpostit viuhuvat mantereiden välillä ympäri vuorokauden.

Ystäväni on oikeassa – mutta vain osin. Yksi osa digitaalista murrosta on nykyisten liiketoimintaprosessien digitalisointi, jossa prosessien manuaalisia osia pyritään muuttamaan sähköiseen muotoon ja automatisoimaan. Tätähän automaattinen tietojenkäsittelykin pohjimmiltaan tarkoittaa. Erilaiset anturit ja internetin palvelut keräävät väsymättä ja reaaliaikaisesti tietoa ympäristöstä, koneista ja ihmisistä. Tieto voidaan varastoida edullisesti kaikkialta tavoitettavissa olevaan pilveen, josta sitä voidaan analysoida hämmästyttävän nopeasti ja esittää entistä tarkempina analyyseinä eri rooleissa oleville henkilöille. Tätä ei pidä väheksyä, mutta se on vasta hyvä alku.

Digitalisaatio on jokaisen asia

Digitaalisessa murroksessa on kyse organisaatioiden ja yritysten kannalta vieläkin laajemmasta asiasta, joka ulottuu IT-osaston ulkopuolelle jokaiseen henkilön toimintaan tehden heistä organisaationsa digitalisaation mahdollistajia ja sen johtajia. Yrityksen koko liiketoiminnan on muututtava digitaaliseksi, jotta se olisi ketterää ja vastaisi jo muuttuneen maailman haasteisiin. Vaikka asiakkaalle toimitetaan käsin kosketeltava tuote, sen ympärillä kaikki muu on digitaalista. Tämä mahdollistaa uudenlaiset liiketoimintamallit, jollaisista viisi vuotta sitten ei johtoryhmässä ollut edes keskusteltu.

Muutoksen vauhti voi tuntua huimaavalta ja se on myös konkreettista. Viidestäsadasta vuoden 2000 Fortune 500 -yrityksestä ei ole enää jäljellä kuin puolet. Loput ovat kadonneet ja niiden paikan ovat listalla ottaneet uudenlaiset yritykset. 

Kuvitelkaa yhdessä

Organisaation johdon ei kuitenkaan pidä jäädä synkistelemään vaan nähdä muutos jälleen kerran mahdollisuutena. Digitaalisaatiostrategian rakentaminen lähtee siitä, että esitetään optimistisia kysymyksiä ja kuvitellaan yhteinen tulevaisuus: ”Mitä jos…?”, ”Kuvittele, jos…?” Organisaation innovatiivisuus on huikea voimavara, ja teknologinen murros on tehnyt monien villeimpienkin unelmien toteuttamisesta mahdollista nyt tai lähitulevaisuudessa.

Kun digitalisaation ameba jaetaan neljään pienempään osaan, on sen monimutkaisuus astetta pienempi ja voidaan luoda skenaarioita, joiden testaaminen ja toteuttaminen on helpompaa. Yksi osa on asiakkaan osallistaminen ja hänen kokonaiskuvan parempi tunteminen sekä sellaisten palvelujen ja kokemusten tarjoaminen, joista asiakas pitää ja kokee saavansa lisäarvoa. Toinen osa on oman henkilöstön ajan ja energian vapauttaminen tuottavampaan ja mielekkäämpään työhön sekä työnteon muutoksen riskien hallinta. Kolmas osa on operatiivisen toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöjen saaminen keräämällä tietoa laajasti erilaisista lähteistä ja analysoimalla ja kuvaamalla sitä kehittyneillä menetelmillä. Tämä tiedon pohjalta voidaan luoda älykkäitä ja ketteriä järjestelmiä, joiden avulla resurssit saadaan hyödynnettyä tehokkaammin.

Digitaaliset tuotteet ja palvelut

Neljäs osa on digitalisaation pihvi: luodaan uusia tuotteita ja palveluita. Organisaation keräämä ja käsittelemä digitaalinen informaatio on nyt strateginen voimavara ja mahdollistaja. Tätä tietoa jalostamalla voidaan innovoida uudenlaisiin liiketoimintamalleihin pohjautuvia digitaalisia tuotteita, palveluita ja kokemuksia, jotka avaavat uusia tulolähteitä ja auttavat yritystä erottumaan kilpailijoista. Tässä moderni ”ATK” on apuna monin tavoin mahdollistaen entistä nopeamman innovoinnin, edullisemman prototyypityksen ja paremman hyödyn investoinneista – ja ennen kaikkea nopeamman pääsyn globaaleille markkinoille.

Nykyään esimerkiksi lenkkikenkä ei ole enää vain kenkä vaan kokemus, joka luo asiakas- tai paremminkin faniyhteisön. Siihen kuuluvia asiakkaita yhdistävät samankaltaiset kokemukset ja terveet elämäntavat, ja he käyttävät useita digitaalisia palveluita lenkkikartoista, kuntoanalyyseistä ja ruokavalioista harrastelijan all-inclusive-maratonmatkoihin. 

Microsoft mukana murroksessa

Microsoftin missiona on olla mukana mahdollistamassa digitaalista murrosta, jotta organisaatiot ja niiden asiakkaat voisivat saada enemmän aikaan heille tärkeitä asioita. Microsoft innovoi teknologiaa ja palveluita, jotta asiakkaamme voisivat nopeammin ja turvallisemmin innovoida omia tuotteitaan. Olemme aina olleet mukana kiihdyttämässä kumppaneidemme liiketoimintaa luomalla alustoja ja ratkaisuja, joiden päälle yritykset voivat rakentaa uutta liiketoimintaa.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tarjoamamme ratkaisut lisäävät ketteryyttä, tehokkuutta ja antavat mahdollisuuden erottautua. Tarjoamme joustavia ratkaisuja, jotka hyödyntävät jo tehtyjä teknologiainvestointeja ja mahdollistavat erilaiset hybridiratkaisut esimerkiksi pilven osalta. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaasti integroitavissa ja laajennettavissa lukuisilla uniikeilla kumppaniratkaisuilla identiteetinhallinnasta koneoppimiseen ja kehittyneeseen analytiikkaan. Lisäksi Microsoft on sitoutunut turvallisuuteen tuomalla kehittyneen tietoturvan, tietosuojan, yksityisyyden suojan ja läpinäkyvyyden osaksi kaikkia ratkaisujaan.

100 000 miljardin mahdollisuus

World Economic Forumin mukaan digitalisaatio on 100 000 miljardin euron mahdollisuus yhteiskunnalle ja yrityksille seuraavan 10 vuoden aikana. Itse uskon, että se on huikea mahdollisuus myös 100-vuotiaalle Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Yhdessä voimme muuttaa maailmaa.

 

Vesa-Matti PaananenVesa-Matti Paananen
Digitalisaatiojohtaja, Microsoft Digital Advisory Services 

Vesa-Matti ”Vesku” Paananen toimii Microsoftin Digital Advisor Servises -palveluyksikössä digitalisaatiojohtajana. Veskulla on pitkä kokemus erilaisten uusien teknologioiden käyttöönotosta ja hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja innovatiivisissa palveluissa sekä uusien liiketoimintamallien luomisesta. 

 

Microsoft on yksi Ratkaisu17-tapahtuman pääkumppaneista